História Kendo PDF Tlačiť E-mail
1. Počiatky Kendó – obdobie klanov Gendži a Heike.

Na začiatku 10. storočia vznikali v oblasti Kantó (okolie Tokia), ďaleko od politického života v Kjótó, ozbrojené skupiny jazdcov, známe ako cuwamono, mono-no-fu, alebo samuraji. Pôvodne išlo o neorganizované skupiny tvorené členmi náčelníkovej rodiny, postupom času boli medzi nich začleňovaní aj muži mimo rodinu a do konca 12. storočia sa tak vytvoril hierarchizovaný systém pánov a vazalov. Členovia týchto skupín sa nazývali ie-no-ko, alebo ródó. Takýmito dvoma ozbrojenými skupinami boli klany Gendži a Heike.

V tejto ére má svoje korene bušidó – „cesta bojovníka“ – feudálno-vojenský kódex správania. Aj napriek tomu, že mono-no-fu boli pôvodne špecialisti na ozbrojený boj, pomerne skoro vytvorili nepísaný morálny kódex, ktorý kládol dôraz na také cnosti, ako oddanosť, udatnosť, česť a hanba. V boji boli mono-no-fu statoční, ochotní kedykoľvek sa stretnúťtvárou v tvár s nepriateľom. Pohŕdali zbabelcami, ktorí sa pred nepriateľom dávali na útek.

Koniec klanu Taira alebo Heike prišiel v roku 1185, keď náčelník víťazného klanu Gendźi alebo Minamoto ustanovil novú, výlučne vojenskú vládu, známu ako šogunát. Od tohto obdobia sa dostáva moc samurajov do popredia a vojenské zručnosti mono-no-fu zahrňovali v sebe prísny morálny kódex chovania a spôsob myslenia. Výsledkom bola „cesta samuraja“ a obdobie stredoveku poskytovalo dostatok príležitostí k jej rozvoju. Obdobie šogunátu Muromači (1336 – 1573) bolo najbúrlivejšie v celej japonskej histórii a sprevádzali ho nepretržité vojny.

2. Obdobie bojujúcich štátov (1467 - 1568).

Po vojne Ónin (1467 - 1477), vedenej o následníctvo šogunátu, nasledovalo storočie vojnového stavu, známe ako "obdobie bojujúcich štátov". Boje mali charakter stretov muža proti mužovi, pričom sa používali zbrane ako kopie, luky a muškety, takže víťazstvo či prehra záležali na individuálnej bojovej technike každého bojovníka. Vojenskí velitelia sa museli učiť rôzne bojové umenia. V tomto období sa rozvinuli tri šermiarske školy:

  • škola Tenšin šóden šintó rjú, ktorú založil Iizasa Čóisai,
  • škola Aisu kage rjú, ktorú založil Aisu Ikósai a
  • škola Ittó rjú, ktorú založil Čúdžó Hjógo-no-kami Nagahide.
Aj keď bolo nespočetne veľa ďalších šermiarskych majstrov, zakladatelia menovaných škôl sú najslávnejší. Niektorých majstrov zamestnávali daimjóovia - feudálny páni, ktorí dbali na to, aby sa ich znalosti šírili ďalej medzi členov ich družín. V období bojujúcich štátov žil aj jeden z najväčších vojenských vodcov, Takeda Šingen (1521 - 1573).

Takeda Šingen v brnení.

Takeda Šingen v civilnom oblečení.
Portrét pravdepodobne namaľovaný Hatakeyamom z provincie Noto.

Šingen bol najstarším synom krutého vojvodcu Takedu Nobutora. Ako 20 ročný zvrhol svojho otca a stal sa hlavou klanu Takeda. Územie rodu Takeda sa nachádzalo v provincii Kai, v blízkosti hory Fudži. Takeda Šingen viedol boje proti klanom Suwa, Takato, Murakami a Ogasawara a postupne si podmanil územia v provinciách Šinamo, Totomi, Mikawa a Musaši. Táto expanzia nevyhnutne viedla k rivalite medzi inými silnými klanmi, Uesugi a Hojo, ktoré kontrolovali bohaté priľahlé územia. Po rokoch víťazných bitiek, počas obliehania hradu rodu Tokugawa, v roku 1573 Šingen zomrel buď následkom choroby alebo rukou nepriateľa. Moc prešla na jeho syna Katsuyoriho, ktorý však nebol takým schopným vodcom ako jeho otec a klan Takeda bol definitívne porazený v bitke pri Nagašino. Emblémom (monom) rodu Takeda bol znak "Takeda Bishi" - Takedov diamant, ktorý reprezentovali štyri diamanty tvoriace jeden väčší diamant.

Mon rodu Takeda

Na bojových zástavách rodu Takeda bol nápis, citát pochádzajúci zo slávneho čínskeho traktátu "Umenie vojny":

Bojová zástava rodu Takeda.

Haya ki koto kaze no gotoku.Rýchly ako vietor.
Shizu kanaru koto hayashi no gotoku.Tichý ako les.
Shin ryakusuru koto hi no gotoku.Divoký ako oheň.
Ugokazaru koto yama no gotoku.Nehybný ako hora.

Toto bola podstata vojenského umenia Takedu Šingena, ktorú osobne sformuloval štyrmi slovami:

  • FU - vietor
  • RIN - les
  • KA - oheň
  • ZAN - hora
3. Obdobie Edo (1603 - 1868).

Keď konečne rozvratné nepokoje obdobia Muraomači skončili, Japonsko bolo zjednotené v tokugawskom šogunáte. Uzavrelo sa pred západom, pretože cítilo hrozbu prieniku kresťanstva a potenciálneho nebezpečia ozbrojenej podpory zo strany Európanov odporcom nového režimu. V tomto období, ktoré trvalo viac ako 260 rokov, zaznamenala najväčší rozkvet tá podoba kultúry a umenia, ktorú dnes chápeme ako tradičnú japonskú. Kendó je jedným z príkladov tejto tradície.

Šermiarsky majstri z obdobia bojujúcich štátov nemali výstroj ani brnenie, pri keiko (tréningu) cvičili s tači (dlhým mečom) alebo s bokutó (dreveným mečom). Pri šiai (zápasoch) sa používali skutočné meče alebo bokutó. Od 18. storočia sa začína cvičiť v dójó (telocvičniach), súperi sú v brnení a na cvičenie sa používa šinai (bambusový meč). Ku koncu vlády Tokugawa údajne existovalo okolo 500 - 600 rôznych škôl.

Tento nový typ výcviku bol však mnohými kritizovaný a znevažovaný, nakoľko bol prakticky nepoužiteľný v skutočných vojenských konfliktoch. Skutočne - na bitevnom poli, kde víťazstvo znamená prežiť a prehra znamená smrť - je táto kritika opodstatnená. Avšak tento typ výcviku tvoril vo vývoji Kendó dôležitú fázu.

V období Edo žil jeden z najslávnejších šermiarov všetkých čias - Mijamoto Musaši. Narodil sa v roku 1584 a bojovým umeniam sa učil od svojho otca. Počas svojho života absolvoval viac ako 60 súbojov. Na sklonku svojho života napísal svoje najznámejšie dielo - Gorin nó šo - knihu piatich kruhov, v ktorej zhrnul svoju osobnú cestu meča a životnú filozofiu. Mijamoto Musaši zomrel v roku 1645 vo veku 61 rokov.

4. Od obdobia Meidži po súčasnosť (od roku 1868 ďalej).

V roku 1868 skončilo takmer 700 rokov nepretržitej vojenskej vlády a na trón sa opäť dostal cisár, Meidži. Nastalo obdobie radikálnych reforiem, ktoré mali Japonsko celkovo modernizovať po vzore industrializovaného Západu. Samurajská trieda bola oficiálne zrušená v snahe nastoliť všeobecnú rovnosť pred zákonom. Na kendžucu sa nazeralo ako na nepriateľský relikt samurajskej triedy.

Avšak v roku 1887, v 20. roku vlády cisára Meidžiho, začalo byť horlivé napodobňovanie Západu spochybňované a objavila sa nová nacionalistická politika. Hlavne japonské víťazstvo v čínsko-japonskej vojne (1894-1895) viedlo k posilneniu národného uvedomenia. V tejto atmosfére Kendó opäť pritiahlo pozornosť, ako jeden z prostriedkov výchovy detí a mládeže.

V roku 1945 skončila druhá svetová vojna totálnou kapituláciou Japonska. Vzhľadom k tomu, že Kendó v tej dobe asociovalo vojenskú agresiu, bol jeho výcvik americkými okupačnými silami zakázaný. Zákaz trval po celú dobu okupáciu. V októbri roku 1952 vznikla Celojaponská federácia kendó (All Japan Kendo Federation).