História Klubu PDF Tlačiť E-mail

História kenda v Bratislave začína niekde pred revolúciou v roku 1989. Po zmene režimu nastal boom rôznych bojových umení, ale kendo sa len pomaly dralo na povrch. Bolo to spôsobené nielen nedostatkom učiteľov, ale aj chýbajúcou literatúrou, či výstrojou. Až rozšírenie internetu a preklady kvalitnej literatúry napomohli väčšiemu rozšíreniu a popularite kenda.

Zo začiatku bol v Bratislave malý klub, ktorý zastrešoval bojové umenia súvisiace s japonským mečom - kendo, iaido a jodo, kde pod vedením Romana Behra pár nadšencov cvičilo kendo. Tí najskalnejší chodili na semináre do iných miest na Slovensku, do Čiech, Rakúska, ale hlavne do Budapešti k Abe Tetsushi senseiovi. Takto získané vedomosti ďalej šírili medzi ostatných. Klub sa rozrastal, podarilo sa nadviazať kontakty s niektorými oddielmi v Japonsku, odkiaľ nám aj prišla pomoc vo forme shinaiov, oblečenia, bogu. Bola to vo veľkej miere aj zásluha Haga sana z Japonskej ambasády, ktorý istý čas cvičil v dojo.

Medzitým sa musel klub presťahovať do nových priestorov, Roman Watanabe si našiel svoju životnú cestu priamo v Japonsku, ale cvičencov pribúdalo. Na jednej strane to bola veľká škoda bývalých priestorov, ktoré si zachovávali ducha tradičného dojo, ale na druhej strane kapacitne nestačili. Narastajúci počet cvičiacich udržal bojového ducha nielen v kolektíve pri cvičení, ale posilnil ho aj v každom jednotlivcovi. Klub sa opäť sťahoval a to do väčších telocvičných priestorov, kde pod zmeneným názvom FURINKAZAN zabezpečuje výuku kendo v Bratislave. Výuku iaido a jodo zastrešuje v Bratislave priateľský klub Shinbukan.

Kendo oddiel FURINKAZAN sa svojim názvom hrdo hlási k odkazu významného daimjó Shingen Takedu, ktorý bol veľkým vojenským stratégom a využíval poznatky z knihy Umenie vojny od Sun-c´. Toho dôkazom je jeho slávna bojová zástava FURINKAZAN. Ďalšie informácie o Shingen Takedovi môžete nájsť na tejto stránke v sekcii "História Kendo".

FU = vietor
RIN = les
KA = oheň
ZAN = hora

Rýchly ako vietor, tichý ako les, ostrý ako oheň a silný ako hora!

Haya ki koto kaze no gotoku.
Shizu kanaru koto hayashi no gotoku.
Shinryaku suru koto hi no gotoku.
Ugokazaru koto yama no gotoku.

Klub zaujíma popredné miesto v rámci Slovenskej Kendo Federácie, je iniciátorom a organizátorom Národnej kendo ligy o Majstra Slovenska a v neposlednom rade sa zaslúžil o to, aby k nám chodil viesť semináre taký významný kendista akým je p. Mike Davis, 7.dan Kendo Kyoshi.

Posledná úprava Pondelok, 25 August 2008 05:22